Super Play / Publicerad : 1996/01-2009/10
1996:01-10
Anmärkning :


1997:01-12 (11-22)
Anmärkning :


1998:01-12 (23-34)
Anmärkning :


1999:01-12 (35-46)
Anmärkning :


2000:01-12 (47-58)
Anmärkning :


2001:01-12 (59-70)
Anmärkning :


2002:01-12 (71-82)
Anmärkning :


2003:01-12 (83-94)
Anmärkning :


2004:01-12 (95-106)
Anmärkning :


2005:01-12 (107-118)
Anmärkning :


2006:01-12 (119-130)
Anmärkning :


2007:01-12 (131-142)
Anmärkning :


2008:01-12 (143-154)
Anmärkning :


2009:01-10 (155-164)
Anmärkning :